Thứ Ba , 18 Tháng Tư 2023

Văn hoá truyền thống

Không khí ngày Tết

15/01/23, 11:15
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, dường như ai cũng có thể cảm nhận một bầu không khí nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. 

Sức mạnh của lòng khoan dung

13/01/23, 11:14
Khổng Tử nói: “Nước trong quá thì không có cá, người thấy nhiều thứ quá rõ ràng thì không có người theo”, ở đây muốn nói chúng ta phải có lòng khoan dung với người khác. 

Đạo lý dùng người của Đường Thái Tông

10/01/23, 11:19
Đường Thái Tông nói trong “Trinh Quán Chính Yếu”: “Trẫm coi thiên hạ như nhà mình, không thể có lòng riêng với bất cứ việc gì, chỉ có thể bổ nhiệm người có tài năng đức hạnh..."