Lúc còn làm quan ở huyện Phù Phong, tỉnh Thiểm Tây, Tô Đông Pha từng nghĩ ra cách cầu mưa rất linh nghiệm, giúp người dân vượt qua hạn hán.

Đại văn hào Tô Đông Pha vốn là một người tin vào Thần Phật. Ông nhớ được bản thân kiếp trước từng là một hòa thượng; thậm chí còn nhớ được vài người bạn cũng từng là hòa thượng nổi tiếng.

Cuộc đời ông không chỉ lưu lại cho hậu thế rất nhiều thơ ca, mà còn rất nhiều những bài học, trải nghiệm hữu ích được chính ông ghi chép lại. Người đời sau đã thu thập và chỉnh lý thành cuốn sách mang tên “Đông Pha chí lâm”. Trong đó có một câu chuyện được kể lại khi ông còn nhậm chức ở Phù Phong.

Năm ấy, hạn hán nghiêm trọng. Tô Đông Pha bèn hỏi dân chúng có nơi nào thích hợp để lập đàn cầu mưa không? Có vị trưởng lão nói: “Núi Thái Bạch vô cùng linh thiêng, trước đây vẫn luôn hữu cầu tất ứng. Nhưng vài năm gần đây, kể từ khi Hướng Truyền Sư lên làm Thái thú, ông ta thỉnh cầu phong lại sơn Thần là “Tế Dân Hầu. Từ đó về sau, năm nào cầu mưa cũng không còn linh nghiệm nữa, cũng không biết được là vì sao”.

Nguyên nhân gây ra hạn hán

Tô Đông Pha liền đoán ra được là chuyện gì, biết được nguyên nhân của việc Thần núi mất linh.

Ông vô tình cầm cuốn sách “Đường hội yếu” ra xem, thấy trong đó có ghi: “Đường Thiên Bảo năm thứ 14 (năm 755), có vị đạo sĩ báo cáo lên triều đình, nói trong động Kim Tinh ở núi Thái Bạch có cất giấu bảo vật, bùa chú linh dược. Bởi vậy hoàng đế liền phái người đi tìm, quả nhiên tìm được báu vật và bùa chú linh dược. Vì thế liền hạ chiếu phong thần núi Thái Bạch là “Linh ứng công”.

Núi Thái Bạch (ảnh: Baidu)

Thời Cổ đại khi phong tước vị có năm cấp bậc là công, hầu, bá, tử, nam. Công tước là cao nhất, hầu tước đứng sau. Tô Đông Pha nghĩ đến nguyên lai Thần núi Thái Bạch đã từng được phong là “Công”, “Linh ứng công”. Sau đó Thái Thú Hướng Truyền Sư lại phong thành “Tế dân Hầu”, tức là Hầu tước. Trên thực tế là đã hạ bớt phẩm vị 1 bậc, Thần núi này làm sao mà vui vẻ được.

Thần tiên tuy rằng không truy cầu danh dự nơi phàm nhân; nhưng thế gian con người lại không hiểu rõ được ngọn ngành, sắc phong lung tung. Như vậy có khác nào không tôn trọng vị Thần núi kia? Thần đương nhiên sẽ không hiển linh nữa.

Cách cầu mưa của Tô Đông Pha

Hiểu rõ sự tình, Tô Đông Pha lập tức bẩm báo cho vị Thái Thú, phái người hướng về phía Thần núi mà cầu mưa; Hứa rằng nếu linh nghiệm thì nhất định khôi phục lại tước vị cho sơn Thần. Đồng thời ông còn dùng bình đựng nước mang về trong quận.

Kết quả, nước còn chưa kịp mang về, gió lớn đã nổi lên, mây mù ập xuống, gió sương quyện vào nhau, nhìn như cờ bay phấp phới, lúc ẩn lúc hiện. Trời mưa to trong ba ngày, giải trừ đại hạn hán, năm ấy người dân được vụ mùa bội thu.

phương pháp cầu mưa; cách cầu nguyện cho trời mưa; cầu trời mưa
Tô Đông Pha dâng tấu chương xin khôi phục tước vị cho Sơn Thần (ảnh minh họa Baidu)

Sau đó, Tô Đông Pha viết tấu chương, dâng lên Hoàng Thượng, kể lại sự tình. Hoàng Thượng liền hạ chiếu phong Thần núi Thái Bạch là “Minh ứng công”.

Về sau, Tô Đông Pha đem câu chuyện này ghi chép lại. Hơn nữa còn tu sửa lại miếu thờ sơn Thần. Có lần trong khi bái tế, có một chuột bạch dài hơn một thước đến dự. Tuy nhiên thấy đồ ăn và rượu cúng nó không ăn. Trưởng lão nơi đó nói rằng đó là rồng biến thành. Năm đó là năm Tống Gia Hữu thứ 7, tức năm 1062.

Văn hóa tín Thần của cổ nhân

Văn hóa tín Thần, kính Thần đã có từ thời xa xưa. Dường như, càng về trước đó, thì con người càng có lòng thành kính với trời đất, thần linh hơn. 

Quá khứ, mỗi khi tế lễ, người ta đều phải tắm rửa trai giới. Đó là lúc con người vẫn còn rất nhiều kết nối với Thần. Con người cũng có thể cảm nhận được sự hiển hiện của Thần qua nhiều cách khác nhau. Nếu không thì tín ngưỡng đối với Thần khó mà kéo dài mấy ngàn năm.

Chính là khi chính tín của con người đối với Thần dao động, mai một, thần tích cũng sẽ theo đó mà ít đi. Càng không tin càng không được thấy. Cho nên khi nói về tín ngưỡng, “Tín” là rất quan trọng, tín trước rồi thấy sau. Kính Thần cũng là thể hiện của trình độ tâm tính. Đối với những người thực sự tín Thần, kỳ thực Thần sẽ không bao giờ bỏ rơi họ.

Cách cầu mưa của Tô Đông Pha cũng chính là dựa trên lòng kính ngưỡng đối với Thần linh, kết quả linh nghiệm cũng là do Thần hữu ý triển hiện.

Theo Sound Of Hope