Cao tăng đốt kinh sách để xác thực tính thật giả của kinh thư, cuối cùng uy lực của Phật Pháp đã được triển hiện khiến mọi người kinh ngạc. 

Chu Sĩ Hành đốt kinh sách

Trong quyển thứ 4 của “Cao tăng truyện” có chép lại một câu chuyện, kể rằng, có một vi tăng nhân đốt kinh Phật tên là Chu Sĩ Hành. Ông là người ở Toánh Xuyên. Ngay từ nhỏ ông đã sớm nhận ra lẽ vô thường của đời người; vì vậy thoát ly trần tục mà xuất gia, dốc tâm tu hành. 

Chu Sĩ Hành sau khi xuất gia, rất chuyên tâm học tập các kinh điển của Phật gia. Sau đó vì cảm thấy ý nghĩa của một số câu trong kinh Phật không được rõ ràng, nên ông quyết tâm lên đường sang phương Tây để tìm bản gốc của kinh Phật.      

Khi Chu Sĩ Hành đi đến Vu Điền ở Tây Vực, ông đã lấy được tổng cộng 90 chương của bản kinh thư gốc bằng tiếng Phạn. Lúc ấy, ông định phái đệ tử Bất Như Đàn mang những kinh thư lấy được này trở về Lạc Dương, nhưng lại gặp phải khó khăn. 

Bởi vì đệ tử của ông còn chưa lên đường, thì các tăng nhân theo tiểu thừa Phật giáo ở Vu Điền đã bẩm tấu lên quốc vương rằng: “Tăng nhân ở đất Hán muốn mang kinh sách Bà La Môn tới để làm rối loạn kinh điển chân chính. Quốc vương ngài nên ngăn chặn một cách nghiêm khắc”.

Triển hiện uy lực của Phật Pháp

Quốc vương nghe xong thì cho là thật; ông muốn ngăn cản đám người ngoại lai làm rối loạn kinh Phật chính thống. Quốc vương không nghe lời giải thích của Chu Sĩ Hành. Vậy nên cuối cùng Chu Sĩ Hành đành phải nói sẽ đốt kinh sách để xác thực tính thật giả của kinh thư. Quốc vương đã đồng ý với đề nghị này.

Đốt kinh sách; Đốt sách kinh Phật; Tội đốt Kinh Phật; Phật Pháp nhiệm màu; phật pháp vô biên quay đầu là bờ; Phật Pháp vô biên quả báo nhân quả; Phật độ người hữu duyên;
Đốt kinh sách để xác thực tính thật giả của kinh thư (ảnh minh họa Pinterest)

Quốc vương liền sai bộ hạ chất củi ở trước đại điện; chuẩn bị đốt Kinh Phật của Chu Sĩ Hành. Trước khi Chu Sĩ Hành đốt kinh sách thì phát thệ rằng: “Nếu như Phật Pháp nên lưu truyền tại Hán địa, thì kinh thư sẽ không bị đốt cháy. Nếu như không phải như vậy, thì mọi việc cứ tùy ý xử lý”. Lời nói của ông vừa dứt, kinh thư liền bị ném vào trong lửa đang cháy hừng hực.

Sau khi đốt được một lúc lâu, người ta dập lửa để kiểm tra thì phát hiện ra điều kinh ngạc: Kinh thư một chữ cũng không bị hư hại; bìa sách vẫn y nguyên. Mọi người đứng lặng một bên quan sát, hoảng sợ hô lớn Thần linh cảm ứng. Chính vì kinh Phật triển hiện ra uy lực Phật Pháp khó giải thích, nên Chu Sĩ Hành mới có thể đưa kinh thư về một cách thuận lợi.

Di thể hỏa táng vẫn nguyên vẹn

Chu Sĩ Hành cuối cùng đã viên tịch ở Vu Điền, hưởng thọ 80 tuổi. Di thể của Chu Sĩ Hành sau khi hỏa táng lại xuất hiện điều kỳ dị khiến mọi người kinh ngạc: Di thể vẫn còn y nguyên; không bị hư tổn một chút nào.

Mọi người cảm thấy khó mà giải thích nổi, nhưng nghĩ rằng đó là triển hiện của Phật Pháp. Khi ấy các tăng nhân đồng loạt cầu nguyện nói: “Nếu như quả thực đã đắc đạo rồi, di thể nên được tiêu hủy”. Mọi người vừa nói xong thì di thể của Chu Sĩ Hành lập tức tan rã.

Các tăng nhân sau đó đã thu thập di cốt của Chu Sĩ Hành lại và xây dựng một tòa bảo tháp để cung phụng.

Đốt kinh sách không cháy, hỏa táng di thể vẫn còn nguyên, đây đều là uy lực vô biên của Phật Pháp. 

Theo Vision Times