Thứ Hai , 15 Tháng Năm 2023

Bí ẩn khoa học

Ăn ít vì sao vẫn tăng cân?

19/08/22, 11:14
Có rất nhiều người cảm thấy bị tăng cân, dù chế độ ăn không hề tăng.  Đó là vì quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị suy giảm.

Xem phim khiêu dâm chiêu mời ma quỷ

12/07/22, 11:12
Nhiều người trong xã hội hiện đại thường không tự chủ mà xem các loại phim khiêu dâm, tranh ảnh đồi  trụy, rồi chiêu mời ma quỷ đến làm hại thân thể.